1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thành viên và thay đổi thành viên công ty:
Công ty Tư vấn luật Hoàng Tân Minh sẽ tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung trên, gồm:

 • Tư vấn điều kiện trở thành thành viên/cổ đông công ty;
 • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty.
 • Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty;
 • Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút thành viên:

 • Biên bản họp về việc bổ sung/rút thành viên;
 • Quyết định về việc bổ sung/rút thành viên;
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Camkết dịch vụ sau thay đổi:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh đăng ký thuế;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống Website của VIỆT TÍN LUẬT
 • Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp;

Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.