Khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đối với những dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông tin cơ bản của nhà đầu tư sẽ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận như tên nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân);
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư là tổ chức).
Như vậy, khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:
1. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Đối với trường hợp công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
3. Thông tin làm đề xuất dự án: Số lượng lao động nước ngoài, số lượng lao động Việt Nam; Số điện thoại, email nhà đầu tư, Số điện thoại Công ty tại Việt Nam, Diện tích trụ sở chính;
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
5. Bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;
6. Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật;
7. Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin;
8. Văn bản ủy quyền (trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ).
Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư (nơi đã cấp giấy chứng nhận) thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
_Thành lập doanh nghiệp / công ty
_ Cung cấp chử ký số
_Kế toán doanh nghiệp, báo cáo tài chính
_Nộp thuế, Khai thuế
_ Thiết kế Website chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
_ Xin Visa
_Xin chủ trương đầu tư
_Thành lập chi nhánh, VPĐD
_ Quyết toán thuế TNCN
_Thay đổi nội dung kinh doanh
_Giải thể doanh nghiệp/Cty
_Dịch vụ hoàn thuế