Mình có 3 vé buffet chay tại nhà hàng metropole. Cần thanh lý lại cả 3 vé (ko bán lẻ)vơi giá 600.000 đ.