Do shop nhỏ, mình cần thanh lý nhanh 2 tủ treo shop thời trang, kích thước ngang 1.2m, cao 2.3m, dày đế 45 cm. Mỗi tủ gồm 2 khối tách rời nhau, khối đế 60cm x 45 cm. Giá 300k/tủ, giảm giá nhiều nếu khách mua cả 2 tủ.