Con mình có phiếu học bổng mệnh giá 2 triệu nhưng không có điều kiện để học. Thanh lý lại 1 triệu đồng, lấy tiền cho con học bơi mùa hè.Phiếu có giá trị đến 31/12/2005. mom nào cần cho con mình học thì mua giùm mình nhé. Cám ơn