Cần thanh lý cặp đầu lân, cặp ông Địa...mới sử dụng 1 lần (mới 99%) nay không dùng nữa nên thanh lý