chao các bố me, cha la em mới sinh e bé nên đươc ông ngoai cho môt lang Cao Hô đê tâm bô nhưng em không dung em muốn thanh lý cho bố me nao có nhu câu sư dung hoac lam qua biếu tăng. Lh: 0976.806.685.