Em muốn thanh lí lại 2 bức này do mua về chưa có thời gian thêu. Bức Đức Mẹ 140k kích thước 43x73. Bức Phật Di Lặc 250k kích thước 121x60 ạ