Điện thoại liên hệ: 0974.475.882

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
(TRONG 5 NGÀY LÀM VIỆC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH)
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp sẽ hướng dẫn:
1. Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp (đặt tên doanh nghiệp sao cho được chấp nhận)
2. Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở chính doanh nghiệp
3. Tư vấn loại hình doanh nghiệp nào phù hợp (Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạnh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần…)
4. Tư vấn về vốn đăng ký kinh doanh
5. Tư vấn về ngành, nghề kinh doanh (khi thành lập doanh nghiệp, trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh yêu cầu ngành, nghề kinh doanh phải được mã hóa theo cấp 4)
6. Tư vấn cách ghi thông tin của các thành viên trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh)
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:
1. Giấy chứng minh nhân dân photo công chứng mới nhất của tất cả các thành viên
2. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
3. Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp
4. Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạnh hai thành viên trở lên)
5. Danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần)
Nộp và nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp như thế nào?
Có 2 trường hợp như sau:
1. Người đại diện pháp luật sẽ là người trực tiếp nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và cũng là người nhận giấy đăng ký kinh doanh (chúng tôi sẽ cử nhân viên đi cùng)
2. Nếu người đại diện pháp luật bận rộn không có thời gian?
Chúng tôi soạn giấy ủy quyền với nội dung ủy quyền: nhân viên chúng tôi sẽ nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và nhận giấy đăng ký kinh doanh
Thời gian nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp:
1. Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp vào buổi sáng (trước 10h 20’)
2. Nhận giấy đăng ký kinh doanh vào buổi chiều (sau 13h đến trước 16h 30’)
Những bước tiếp theo:
1. Sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh 02 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận con dấu tại số 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1
2. Đến Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh (Số 138-140 Nguyễn Thị Minh Khai) nhận thông báo của cục thuế
3. Dùng thông báo của Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh làm hồ sơ pháp lý ban đầu tại cơ quan thuế chủ quản
-> hoàn thành dịch vụ thành lập doanh nghiệp