Nhu cầu sử dụng năng lượng điện và nhiệt ngày càng tăng, do đó tình trạng chọn thêm nguồn than nhập khẩu là cần thiết. Và thị trường Mỹ là thị trường được Việt Nam để ý và đánh đến hợp tác. Việc nhập thêm này dự đoán sẽ mang lại hướng giải quyết tốt cho nhu cầu mở thêm nhà máy điện nhiệt than.Việt Nam tăng cường nhập thêm nguồn than nhập khẩu từ Mỹ để sản xuất điện nhiệtTình hình Việt Nam chọn Mỹ làm nơi cung cấp than nhập khẩu đã tác động nhất định đến sức ép thặng dư thương mại với Hoa Kỳ cũng như những mối đe dọa về thuế giữa hai nước Trung và MỹCác nhà điều hành sản xuất than trong nước đã họp nhau ở HN thảo luận rõ thêm về các phương án giải pháp logistic, nhằm tăng khả năng vận chuyển đến VN. Việt Nam hiện ký hợp tác với rất nhiều đơn vị cung cấp than chất lượng trên thế giới, trở thành nhà nhập khẩu than ròng. Những quốc gia Việt Nam nhập nhiều nhất chính là Úc và Indo.Than đá dự kiến sẽ sử dụng nhiều cho việc sản xuất điện, chiếm 43% cho đến năm 2030. Theo Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đang phải đứng trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng do nhu cầu tiêu dùng quá cao kết hợp với các nhà máy điện ra đời từ năm 2021, nên nhu cầu khai thác điện từ than ngày càng đẩy mạnh hơn. Và phương án lựa chọn than nhập khẩu là phương án tối ưu để giải quyết những bất cập hiện tại. Theo thống kê về số liệu liên quan từ cục hải quan Việt Nam, thặng dư phôi ra từ thương mại giữa hai nước VN và Hoa Kỳ tăng lên, gần 21 tỷ đô la chỉ trong vòng 6 tháng đầu.Vào tháng 6/2019, phía chức năng Hoa Kỳ sẽ ký hợp tác biên bản ghi nhớ về tình hình nhập khẩu LNG.Việt Nam hiện nay chưa có nhà ga để chuyên nhận than nhập khẩu LNG, nhưng vẫn đang tìm hướng khắc phục để có thể cung ứng phát điện kịp thời, đảm bảo nguồn cầu cho thị trường.