Ở bất kỳ công ty nào, ngoài những cá thể xuất sắc chúng ta luôn cần đến những nhân viên làm đúng và làm tốt vai trò của mình để guồng quay hoạt động trong phòng ban và công ty được suôn sẻ hơn.

Kỹ năng coaching sẽ giúp các nhà quản lý phát huy tối đa năng lực của nhân viên, đồng thời tập trung vào những mục tiêu cao hơn để phát triển tổ chức cùng nghe thuat ban hang .Coaching là một nghệ thuật để cải tiến cách thức làm việc của những người khác.

Người quản lý nếu biết coach cho nhan viên là làm gì sẽ khuyến khích được họ sẵn sàng học hỏi và đối mặt với những thách thức từ yêu cầu công việc. Hãy tạo điều kiện cho nhân viên phát triển liên tục bằng cách giúp họ xác định các mục tiêu cần đạt được.
Là một nhà lãnh đạo giỏi, bạn sẽ giúp nhân viên của mình phát triển bằng cách đánh giá kết quả làm việc của nhau, thảo luận những vấn đề cần giải quyết, vạch ra mục tiêu cần đạt được, khám phá những ý tưởng mới, và trợ giúp nhân viên khi họ đưa ra kế hoạch thực hiện.

Kỹ năng coaching liên quan tới những kỹ năng giao tiếp cụ thể - được sử dụng trong cả những tình huống thường ngày và trong những buổi gặp có tổ chức hơn – và sự khuyến khích học hỏi lâu dài.
Việc đầu tư thời gian để nâng cao kỹ năng và lòng tin của nhân viên sẽ mang lại lợi ích theo hình xoắn ốc đi lên, khi bạn giao những dự án cho nhân viên và tập trung vào các vấn đề quản lý dài hạn. Dành thời gian huấn luyện, kỹ năng của nhân viên sẽ tăng, lòng tin được xây dựng, bạn chuyển giao nhiều quyền lực hơn, bàn giao công việc.
Một đội ngũ nhân viên luôn có nhu cầu được huấn luyện. Qua huấn luyện, nhân viên có lợi về sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Đội ngũ của bạn sẽ vững chắc bởi có nhiều nhân viên có động cơ và kỹ năng làm việc. Và người huấn luyện cũng có thời gian để tập trung vào sự quản lý và kết quả công việc.

Nên nhớ rằng kỹ năng coaching cùng kỹ năng lãnh đạo nhóm là một quá trình hai mặt ảnh hưởng đến công việc và sự phát triển của nhân viên. Nhân viên của bạn sẽ có lợi từ phương pháp làm việc có huấn luyện, vì cảm giác “sở hữu” các quyết định có tính kích thích rất cao.

Người huấn luyện có năng lực cần có nhiều phẩm chất quan trọng nhằm phát huy được tiềm năng của nhân viên, từ đó phát triển được năng lực làm việc, gia tăng năng suất lao động của cả nhóm.

Bạn nên ưu tiên tập trung vào việc huấn luyện những kỹ năng giải quyết vấn đề, triển khai công việc, giải quyết tình trạng thiếu động lực làm việc và tăng khả năng làm việc theo nhóm.


NHỮNG CÂU HỎI CHO CHÍNH BẠN - Quá trình huấn luyện của bạn có đem lại hiệu quả tốt cho các nhân viên, khi áp dụng những kỹ năng đã được huấn luyện vào một công việc cụ thể không? - Bạn có giúp đỡ các nhân viên mà bạn đã giao phó những nhiệm vụ khó khăn không? - Bạn có biết rõ những mục tiêu và nguyện vọng của từng nhân viên không?
Huấn luyện là dành cho những ai có tinh thần cầu tiến trong công việc hoặc gặp phải những khó khăn mới mà không thể tự mình giải quyết được với kỹ năng giám sát. Nó giúp mọi người tự khám phá khả năng tiềm ẩn của mình trong quá trình thực hiện công việc được giao. Huấn luyện ẩn chứa những lợi ích tiềm tàng cho các cá nhân, cho cả nhóm và cho người quản lý. Nó được tiến hành vì những lợi ích mà nó mang lại chứ không hề để ý đến kinh nghiệm trong quá khứ của người được huấn luyện.Khi làm việc khả năng tốt nhất của mình thì các nhân viên sẽ cảm thấy công việc của mình nhẹ nhàng hơn và đó cũng chính là một phần thưởng. Huấn luyện sẽ nâng cao kỹ năng coaching của mình để giúp bạn nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề, đơn giản hóa những khó khăn và rèn luyện nỗ lực bản thân.