Du học Nhật Bản CEO2013. Học viên có việc làm ngay thu nhập cao, cơ hội ở lại làm việc lâu dài, thủ tục đơn giản. Tặng 10% chi phí hồ sơ 50 suất đăng ký đầu tiên.
Liên hệ: 0912.770.997.
Chi tiết:
http://www.ceos.vn/tu-van-du-hoc.html