CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013
LỚP ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 46

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Trung học bổ túc (THBT) hoặc tương đương trở lên. Cán bộ, Công chức những người đang làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, đã có bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương trở lên.
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị kinh doanh
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 03 môn: Toán - Lý - Hóa
Hình thức đào tạo: Ngoài giờ hành chính (học tối)
Thời gian bán và thu hồ sơ: (theo mẫu của Trường) từ ngày 10/04/2013
Thời gian ôn tập: tháng 5
Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 06/2013
Chi tiết liên hệ: Phòng tuyển sinh
Phòng 101 – Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân – Số 9 Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân Hà Nội
Hotline: 0962 449 822 (gặp cô Lan)
YM: huonglantuyensinh
Email: huonglantuyensinh@gmail.com
Đại học Hệ tại chức
Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh hệ vừa học vừa làm
Hệ tại chức dành cho người đi làm năm 2013
Học Đại học Hệ vừa học vừa làm
Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm
Tại chức kinh tế quốc dân
Thông báo tuyển sinh hệ tại chức đại học kinh tế quốc dân năm 2013
Học Tại chức quản trị kinh doanh, tại chức kế toán
Học đại học tại chức năm 2013