BG..Thép ống đúc phi 219 x 6.35 ly 325od 168 x 5.56ly ống kẽm phi 90 phi 114 phi 141 x 6ly

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 866x650.


ST..Ống thép đúc phi 140 x 10ly phi 38 x 3.2ly phi 325 x 9ly phi 127 x 6ly phi 610
ST..thép ống đúc phi 219,phi 325,phi 355.ống thép đúc phi 219,phi 325,phi 355
cvt..PHI 355, Thép ống đúc phi 355 x 11ly, phi 114 x 6ly phi 273 ống hàn phi 355
BG..Thép ống đúc phi 325 x 12ly phi 406 x 12ly phi 610 x 12ly phi 508 x 12ly

ống thép hàn phi 325 x 6ly phi 457 od 457 x 5ly thép ống đúc phi 219 x 8ly phi 355 x 10lyỐNG THÉP KHÔNG HÀN 24 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 28 x (2,5~5) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 40 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 54 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 50 x (4.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 61 x (4.0~18.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 78 x (4.5~17.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 86 x (4.5~25.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 108 x (4.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 145 x (4.5~38.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 152 x (3.0~36.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 191 x (3.0~35.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 218 x (4.0~25.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 273 x (4.0~33.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 318 x (4.0~33.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 355 x (4.0~37.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP KHÔNG HÀN 406 x (4.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)


Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=nhrQ...Xiag8WCe9qBooZ

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới -Xã Nam sơn- Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Skype : thephungcuong
Email: thephungcuong@gmail.com,
Website: http://www.hcsteel.vn / http://www.ongthephungcuong.com