NHẬN Sửa Chữa Máy Tính Tận Nhà (Nội thành Sài Gòn) + CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH (WINDOWS) + CÀI PHẦN MỀM (Bộ office gồm: Word + Excel + Powerpoint, Photoshop + ......) + Cài Game ..v...v... SĐT liên hệ: 01686885563