Ssoft luckysales tiết kiệm thời gian nâng cao giá trị

  • 5 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O97441859O
  Địa chỉ: N4B - Trung Hòa - Hà Nội
  Tình Trạng: Còn hàng

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG SSOFT SALES
  1. A. CÁC MODULE CHÍNH CỦA PHẦN MỀM SSOFT

  QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP
  QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
  QUẢN LÝ CÁC KHO HÀNG
  QUẢN LÝ HÀNG HÓA VẬT TƯ
  QUẢN LÝ IN TEM MÃ VẠCH
  QUẢN LÝ CHIẾT KHẤU KHUYẾN MÃI
  QUẢN LÝ MUA HÀNG
  QUẢN LÝ BÁN HÀNG
  QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO
  QUẢN LÝ THU CHI QUỸ VÀ CÔNG NỢ
  BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP VÀ THỐNG KÊ LÃI LỖ
  QUẢN LÝ BẢO MẬT, PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG VÀ TIỆN ÍCH


  1. I. QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP


  Khách hàng
  - Quản lý phân nhóm khách hàng (khách buôn, khách lẻ, khu vực…).
  - Quản lý thông tin chi tiết khách hàng (Mã khách, số thẻ, tên khách, điện thoại, địa chỉ, email, số mobile, website…).

  - Đối với khách hàng là công ty thì có thêm danh sách người liên hệ.
  - Một khách hàng có thể vừa là khách hàng và nhà cung cấp.

  Nhà cung cấp
  - Quản lý phân nhóm nhà cung cấp (cung cấp sữa, mì, bia…).
  - Quản lý thông tin chi tiết nhà cung cấp (Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, điện thoại, địa chỉ, email, số mobile, website, tài khoản ngân hàng, mã số thuế…).


  Chăm sóc khách hàng
  - Quản lý các giao dịch với khách hàng (gọi điện, gửi mail…)
  - Lưu nhật ký chăm sóc khách hàng
  - Lên lịch công việc và nhắc việc với khách hàng.


  1. II. QUẢN LÝ NHÂN VIÊN


  Quản lý thông tin chung

  - Quản lý các bộ phận trong công ty (kinh doanh, bán hàng, kỹ thuật, vận chuyển…).
  - Quản lý thông tin chi tiết thông tin nhân viên (Mã nhân viên, bộ phận, tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, giới tính, điện thoại, số cmt, hộ khẩu….).


  Quản lý chức năng nhân viên

  - Quản lý phân ca và ca làm việc của nhân viên.
  - Quản lý phân quyền các chức năng sử dụng cho từng nhân viên (ví dụ nhân viên thu ngân thì vào được phần bán hàng, quỹ: nhân viên kho thì vào được phần nhập mua, kho hàng…)


  1. III. QUẢN LÝ CÁC KHO HÀNG


  - Quản lý danh mục các kho (Kho chính, Kho đại lý 1,2…).
  - Quản lý danh mục các khu vực trong kho (Khu vực 1, Khu vực 2…).  1. IV. QUẢN LÝ HÀNG HÓA VẬT TƯ VÀ GIÁ BÁN


  - Quản lý phân nhóm, phân loại hàng hóa (Nhóm bia, rượu, bánh kẹo, mỹ phẩm, dầu gội, thuốc lá….).
  - Quản lý thông tin chi tiết mặt hàng (Mã sản phẩm, mã lô, mã vạch, tên sản phẩm, đơn vị tính, giá nhập, giá bán buôn, giá bản lẻ, xuất sứ, hạn sử dụng, cảnh báo tồn tối thiểu, tồn tối đa …).
  - Quản lý giá bán buôn giá bán lẻ đối với từng mặt hàng, nhóm hàng cho tưng loại khách hàng khác nhau (Khách buôn, khách lẻ, khách quen ..).  1. V. QUẢN LÝ IN TEM MÃ VẠCH


  - Lựa chọn tem cần in trong danh mục hàng hóa vật tư, có thể in 1 hoặc nhiều tem khác nhau, số lượng không giới hạn.
  - Tem được in theo nhiều quy chuẩn khác nhau của barcode (Code 128, EAN 128, ITF, Code39, Code 93, EAN 13, EAN 13+2, EAN 13+5, EAN 8….
  - Tem có thể in được trên giấy cuộn hoặc giấy Tomy.  1. VI. QUẢN LÝ CHIẾT KHẤU, KHUYỄN MÃI


  - Quản lý các hình thức khuyến mãi,chiết khấu cho đại lý cấp 1,2 (Tỉ lệ khuyến mãi, hình thức khuyến mãi (tiền,sản phẩm), thời gian khuyến mãi, ngân sách khuyến mãi, hàng trưng bày…).
  - Quản lý khuyến mãi cho khách buôn, khách lẻ, khách quen.
  - Khuyến mại quản lý theo đợt.
  - Khuyến mại hàng lấy hàng.
  - Khuyến mại giảm giá.
  - Khuyến mại theo ngày.
  - Khuyến mại theo từng ngày trong tuần.
  - Khuyến mại theo giờ.


  1. VII. QUẢN LÝ MUA HÀNG


  - Cập nhật đơn đặt hàng với nhà cung cấp trước khi mua hàng (Số đơn hàng, ngày lập, nhà cung cấp, ngày vận chuyển, ngày bốc dỡ, điều khoản, hàng hóa, số lượng, % VAT, % chiết khấu…. ).
  - Cập nhật phiếu nhập mua hoặc trả lại bằng đầu đọc mã vạch hoặc tự gõ mã hàng hóa.
  - Phiếu nhập mua hàng (Ngày nhập, nhà cung cấp, số phiếu nhập, số đơn hàng, mã hàng, đvt, mã lô, số lượng, đơn giá, % chiết khấu, % vat…).
  - Phiếu nhập trả lại nhà cung cấp .
  - Báo cáo công nợ nhà cung cấp nếu mua nợ.
  - Báo cáo số tiền đã trả nhà cung cấp.
  - Báo cáo hàng nhập mua (theo ngày,nhà cung cấp,vật tư,kho…).
  - Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi mua.
  - Báo cáo phân tích mua hàng theo mặt hàng,nhà cung cấp,thời gian.
  - Báo cáo công nợ nhà cung cấp.
  - Báo cáo tiến độ thực hiện đơn hàng.


  1. VIII. QUẢN LÝ BÁN HÀNG


  - Cập nhật đơn đặt hàng của khách hàng (Số đơn hàng, ngày lập, khách hàng, ngày vận chuyển, ngày bốc dỡ, điều khoản, hàng hóa, số lượng, % VAT, %chiết khấu…. ).
  - Cập nhật Hóa đơn bán hàng hoặc nhập trả lại bằng đầu đọc mã vạch hoặc tự gõ mã hàng hóa.
  - Cập nhật : Hóa đơn bán hàng (Ngày bán, nhà khách hàng, số hóa đơn, số đơn hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, thủ kho, mã hàng, đvt, mã lô, số lượng, đơn giá, % ck, % VAT…)
  - Tự động điều chỉnh giá bán với từng loại khách, từng nhóm khách khác nhau (khách buôn, khách lẻ, khách quen…).
  - Cảnh báo tồn kho với những hàng hóa sắp hết trong kho.
  - Có thể chọn loại hàng bán theo từng lô khác nhau.
  - Cập nhật: Phiếu nhập hàng bán bị trả lại .
  - Báo cáo Doanh thu bán hàng theo hóa đơn.
  - Báo cáo Doanh thu bán hàng theo ngày hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào.
  - Báo cáo Doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm hàng, kho hàng.
  - Báo cáo Doanh thu bán hàng theo từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng (khách buôn, khách lẻ, khách quen…).
  - Báo cáo công nợ bán hàng nếu khách hàng mua chịu hoặc trả chậm.


  1. IX. QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO


  - Quản lý nhập xuất kho nội bộ.
  - Quản lý xuất điều chuyển hàng giữa các kho.
  - Thẻ kho.
  - Thẻ chi tiết vật tư.
  - Báo cáo hàng tồn.
  - Báo cáo tổng hợp hàng nhập.
  - Báo cáo chi tiết hàng nhập.
  - Báo cáo tổng hợp hàng xuất.
  - Báo cáo chi tiết hàng xuất.
  - Báo cáo kiểm kê kho hàng.
  - Báo cáo danh sách mặt hàng.
  - Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa (theo kho, vật tư, lô…)


  1. X. QUẢN LÝ THU CHI, QUỸ VÀ CÔNG NỢ


  - Quản lý các Phương thức thanh toán: tiền mặt, sec, thẻ tín dụng, chuyển khoản…
  - Cho phép định nghĩa các danh mục thu chi.
  - Các danh mục thu chi sẽ được phân chia theo nhóm.
  Ví dụ: Chi tiếp khách, chi chi phí văn phòng, chi mua hàng…
  - Quản lý tình hình thu chi theo ngày, tháng năm…
  - Quản lý quỹ và tồn quỹ.
  - Báo cáo doanh số tiền thu khi bán hàng.
  - Báo cáo tiền khi chi trả nhà cung cấp.
  - Quản lý tình hình thu chi công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
  - Quản lý tình hình thu chi và quỹ tại ngân hàng.


  1. XI. BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP VÀ THỐNG KÊ

  Bán hàng
  - Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng theo mặt hàng (dạng tổng hợp và chi tiết).
  - Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng theo khách hàng (dạng tổng hợp và chi tiết).
  - Báo cáo tổng hợp doanh thu theo các chương trình khuyến mãi.
  - Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng theo nhân viên bán hàng.
  - Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng theo các quầy hàng, ca làm việc.
  - Báo cáo so sánh bán hàng giữa các kỳ.
  - Báo cáo tình hình lãi lỗ bán hàng theo mặt hàng, nhóm hàng.
  - Báo cáo doanh số thực thu khi bán hàng, tiền hàng khách nợ.
  - Báo cáo tổng hợp công nợ của khách hàng theo mặt hàng, nhóm hàng.
  Mua hàng
  - Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo nhà cung cấp.
  - Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo từng mặt hàng, nhóm hàng.
  - Báo cáo hàng tồn trong kho.
  - Báo cáo cảnh báo hàng tồn kho khi hàng sắp hết hoặc thừa nhiều.
  Quản trị
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng.
  - Báo cáo phân tích bán hàng (theo dõi mặt hàng bán nhanh, chậm).
  - Báo cáo so sánh bán hàng từng mặt hàng trong các khoảng thời gian khác nhau.
  - Báo cáo theo dõi doanh thu doanh số của từng nhân viên.


  1. XII. QUẢN LÝ BẢO MẬT, PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG VÀ TIỆN ÍCH


  Bảo mật
  - Tự động backup và phục hồi số liệu theo ngày hoặc backup theo ý muốn.
  - Dữ liệu luôn luôn được tự động backup dự phòng thường xuyên.
  - Dữ liệu được bảo mật theo cơ chế bảo mật của Microsoft SQL Server 2005.
  - Chỉ Admin mới có quyền can thiệp hệ thống dữ liệu và phân quyền sử dụng cho người dùng.
  Phân quyền sử dụng
  - Phân quyền chức năng sử dụng theo nhóm người sử dụng hoặc từng người sử dụng.
  - Có thể phân quyền xem sửa xóa đến từng thành viên sử dụng phần mềm.
  Tiện ích
  - Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại font chữ unicode, vni, vntime, thư pháp…
  - Phần mềm có thể xuất trực tiếp ra excel, word, Pdf, mail.
  - Phần mềm có thể import các danh sách hàng hóa, khách hàng từ excel vào phần mềm.
  - Lưu nhật ký sử dụng phần mềm của tất cả các thành viên khi đăng nhập và sử dụng phần mềm.
  - In ấn liền nhiều phiếu thu, chi hoặc hóa đơn chỉ bằng một lệnh in.
  - Xuất ra các báo giá cho một hoặc nhiều khách hàng.
  - Lọc dữ liệu, báo cáo tự động và nhanh chóng theo nhiều tiêu chí.
  - Từ các báo cáo tổng hợp có thể xem ngược lại các hóa đơn hay phiếu thu, chi giúp cho việc kiểm tra số liệu dễ dàng nhanh chóng.

  DÙNG THỬ MIỄN PHÍ GỌI
  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSOFT
  Tel 04 3 556 0356 : Website: www.ssoft.vn
  Hotline: Ms. Oanh. 097.441.8590
  Email : kieuoanh.ssoftvn@gmail.com Yahoo, Skype: kieuoanhssoft
  iframe: approve:
  • 5 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  KÍNH GI QUÝ KHÁCH HÀNG
  Khi quý khách hàng có những xưởng sửa chữa ô tô, xe máy, hoặc có xưởng vừa sửa chữa, vừa kinh doanh buôn bán ô tô, xe máy. Quý khách muốn quản lý việc sửa chữa xe theo các quy trình chuyên nghiệp, hiệu quả, giảm bớt thời gian, Quản lý phân quyền cho từng nhân viên theo các công việc riêng họ làm, Quý khách có thể quản lý tổng hợp được toàn bộ các công việc của nhân viên, đồng thời xem các báo cáo về quá trình sửa chữa, doanh thu, chi phí, thống kê các loại xe…SSOFT đã tìm hiểu và thiết kế Phần mềmQuản lý Gara ô tô để thỏa mãn tất cả các yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó Phần mềm Quản lý Garage ô tô có thể chỉnh sửa tùy theo yêu cầu của mỗi đơn vị kinh doanh. Sản phẩm có tính chất quản trị cao và sử dụng đơn giản,có thể dùng cho nhà quản lý hoặc kế toán hay một nhân viên bán hàng thông thường. Các báo cáo thì đơn giản dễ hiểu, có thể chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý riêng của quý khách. Số người dùng không hạn chế, sử dụng được ở nhiều máy tính với dữ liệu tập trung.Các báo cáo có thể kết xuất ra excel, email. Dữ liệu có thể phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính kế toán.
  CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA SẢN PHẨM
  Quản lý danh mục
  Quản lý danh mục khách hàng(Phân loại khách hàng, tên khách, địa chỉ, điện thoại, email, biển số xe, hạn thanh toán ...)
  Quản lý danh mục nhà cung cấp(Tên nhà cung cấp,địa chỉ,điện thoại,email,hạn thanh toán …)
  Quản lý danh mục các công ty bảo hiểm.
  Quản lý danh mục kho hàng(Kho xe,kho phụ tùng,kho dầu nhớt …)
  Quản lý danh mục hàng hóa vật tư(Mã xe ‘biển số,số khung,số máy’,mã phụ tùng,mã vật tư,đơn vị tính,lô,hạn sử dụng,tài khoản …)
  Quản lý danh mục giá bán,giá mua đối với từng phụ tùng hàng hóa,vật tư,nhóm vật tư,khách hàng,nhóm khách hàng.
  Quản lý các hình thức khuyến mãi,chiết khấu cho đại lý cấp 1,2(Tỉ lệ khuyến mãi,hình thức khuyến mãi(tiền,sản phẩm),thời gian khuyến mãi,ngân sách khuyến mãi,hàng trưng bày …)
  Quản lý danh mục bộ phận phòng ban, nhân viên trong toàn công ty
  Quản lý mua hàng hóa phụ tùng
  Cập nhật số liệu khi mua hàng,nhập khẩu xe,phụ tùng(ngày mua,nhà cung cấp,mặt hàng,số lượng,kho nhập,đơn giá,hình thức khuyến mãi,chiết khấu,thuế suất ..vv..)
  Báo cáo công nợ nhà cung cấp nếu mua nợ
  Báo cáo số tiền đã trả nhà cung cấp
  Báo cáo hàng nhập mua(theo ngày,nhà cung cấp,vật tư,kho …)
  Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi mua
  Báo cáo phân tích mua hàng theo mặt hàng,nhà cung cấp,thời gian
  …vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.
  Quản lý bán hàng và bảo dưỡng sửa chữa
  Phân loại xe sửa chữa ( bảo hành, bảo dưỡng,sửa chữa ...)
  Phân loại xe có bảo hiểm hay xe không có bảo hiểm
  Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe
  Phiếu bàn giao xe để sửa chữa bảo dưỡng
  Phiếu báo giá sửa chữa, hợp đồng sửa chữa, nghiệm thu xe ...
  Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán,dầu bán,công sửa chữa …)
  Báo cáo công nợ khách hàng nếu bán chịu
  Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng.
  Báo cáo tình hình sửa chữa bảo dưỡng xe.
  Báo cáo bán hàng(theo ngày,khách hàng,hàng hóa vật tư,kho …)
  Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi bán.
  Báo cáo phân tích bán hàng theo mặt hàng,khách hàng,thời gian
  …vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.
  Quản lý hàng tồn kho(được liên kết với quản lý bán hàng,mua hàng)
  Quản lý phụ tùng hàng hóa nhập mua,xuất bán.
  Báo cáo hàng nhập,xuất kho theo từng kho.
  Báo cáo tổng hợp hàng nhập xuất,tồn theo kho,vật tư hàng hóa,từng ngày
  Các báo cáo quản lý
  Báo cáo xe nhập theo từng chủng loại xe, từng ngày, từng khoảng thời gian do người dùng tự chọn.
  Thông tin xe bán ra và nhập vào
  Báo cáo phụ tùng xuất bán khi sửa chữa
  Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng
  Sổ theo dõi bảo hành
  Sổ theo dõi bảo dưỡng(cho biết xe nào đến kỳ bảo dưỡng,bảo hành để liên hệ với khách hàng đến bảo hành bảo dưỡng)
  Báo cáo quản lý thông tin từng khách hàng(số lần bảo hành bảo dưỡng xe tại gara) để từ đó có những chính sách khuyến mãi áp dụng cho các khách hàng trung thành.
  Quản lý chi tiết thông tin khách hàng(số điện thoại,biển số xe,nhật ký bảo hành bảo dưỡng xe của khách tại gara)
  Báo cáo nhật ký thu chi hàng ngày,bất cứ khoảng thời gian nào
  Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả của 1 hoặc nhiều đối tượng khách hàng.
  Báo cáo tồn kho phụ tùng,hàng hóa(các mặt hàng nào còn hay hết để có chính sách nhập thêm hoặc giảm mua)
  Quản lý tài chính(doanh nghiệp sử dụng cho cả quản lý kế toán)
  Cập nhật các phiếu thu,chi,thu qua ngân hàng,chi qua ngân hàng.
  Quản lý tiền mặt,tiền gửi.
  Quản lý quỹ.
  Quản lý nhật ký thu,chi,tạm ứng ..vv..
  Đối với mua bán hàng
  - Quản lý thu tiền bán hàng
  - Quản lý chi tiền mua hàng
  - Quản lý công nợ còn phải thu của khách hàng
  - Quản lý công nợ còn phải trả nhà cung cấp
  - Biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
  HỖ TRỢ VÀ BẢO HÀNH
  Nội dung bảo hành
  Sửa lỗi chương trình nếu có phát sinh,hỗ trợ sử dụng khi vướng mắc.
  Thời gian bảo hành
  SSOFT chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí và hỗ trợ sử dụng phần mềm trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu chương trình.
  Phương thức bảo hành
  H­ướng dẫn ngư­ời sử dụng sửa lỗi chư­ơng trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc E-mail trong vòng 04 (bốn) giờ, kể từ khi nhận đư­ợc thông báo của Quí Công ty.
  Bảo hành từ xa thông qua chương trình Teamviewer (với những khách hàng sử dụng WinXP/ Win Server, có đường truyền ADSL và có cài chương trình Teamviewer – chương trình Teamviewer do nhân viên SSOFT chịu trách nhiệm cài đặt)
  Trực tiếp sửa chữa lỗi của chư­ơng trình tại Quý Công ty trong vòng 01 (hai) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu
  DÙNG THỬ MIỄN PHÍ GỌI
  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSOFT
  Tel 04 3 556 0356 : Website: www.ssoft.vn
  Hotline: Ms. Oanh. 097.441.8590
  Email : kieuoanh.ssoftvn@gmail.com Yahoo, Skype: kieuoanhssoft  iframe: approve:
  • 5 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy, siêu thị điện máy, cửa hàng điện thoại, linh kiện điện thoại, phân phối ga, nước uống? Trong thời buổi kinh tế thị trường là một nhà doanh nhân thành đạt, là một chủ cửa hàng, siêu thị… là một người quản lý ông bà luôn mong muốn mở rộng hệ thống doanh nghiệp của mình ở các địa điểm khác nhau để phát triển thương hiệu và thu lợi nhuận.
  Qua nhiều năm nghiên cứu về giải pháp quản lý bán hàng và tìm hiểu khảo sát thực tế trên hai nghìn khách hàng Công ty Cp Công nghệ Phần mềm SSOFT đã đưa ra một số thống kê về những lo lắng của các ông(bà) chủ doanh nghiệp như sau:
  - Mất kiểm soát về lượng hàng tồn thực tế trong kho.
  - Luôn trong tình trạng cảm thấy thiếu nhân sự vì số lượng công việc quá lớn.
  - Muốn mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng lại sợ không quản lý được.
  - Các báo cáo kế toán rất khó hiểu vì bản thân không có nghiệp vụ.
  - Cảm thấy không yên tâm về đội ngũ bán hàng của mình.
  - Khi cần những báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu thì không có.
  - Khi mở rộng hệ thống của mình tại các địa điểm khác nhau để phát triển thương hiệu thì lại ngần ngại vì lý do khoảng cách quá xa sẽ không thể quản lý được.
  Từ những khó khăn đó của khách hàng nên Công ty CP Công nghệ phần mềm SSOFT đã nghiên cứu và đưa ra Phần mềm quản lý bán hàng chuỗi siêu thị, điện máy, linh kiện điện tử, cửa hàng điện thoại, ga và nước uống đóng bình..
  Với việc quản lý tập trung cơ sở dữ liệu, khách hàng hoàn toàn không còn phải đích thân đến tận nơi bán hàng mà vẫn quản lý sát sao được chi tiết doanh thu bán hàng, lỗ lãi kinh doanh, xuất nhập tồn hàng hoá và mọi công việc thu chi của tất cả các địa điểm một cách tự động sau từng phút qua internet... Khi bị mất kết nối Internet thì phần mềm sẽ hoạt động ở trong thái Offline bình thường và chờ khi có mạng Internet phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin lên máy chủ trung tâm. Sản phẩm phù hợp với những chuỗi siêu thị liên hoàn và những cơ sở kinh doanh thương mại theo hệ thống lớn cần cập nhật thông tin một cách tự động và liên tục.Và chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn mang đến sự tin tưởng và công nghệ tiên tiến nhất cho quý khách hàng
  Các chức năng chính của phần mềm Quản lý siêu thị SSOFT PLAZA.
  - Quản lý khách hàng, nhà cung cấp.
  - Quản lý và theo dõi bảo hành sản phẩm.
  - Quản lý nhân viên, chấm công, giao ca chốt ca.
  - Quản lý danh mục các kho hàng.
  - Quản lý danh mục và chi tiết đặc tính hàng hóa vật tư.
  - Quản lý in tem mã vach, in tem kệ sản phẩm.
  - Quản lý chiết khấu, khuyến mãi, hoa hồng, thẻ VIP, thẻ giảm giá.
  - Quản lý đơn đặt mua hàng, phiếu mua hàng và nhập kho.
  - Quản lý đơn đặt bán hàng, bán hàng, bán buôn, bán lẻ bằng mã vạch.
  - Quản lý hàng tồn kho.
  - Quản lý kiểm kê kho, hàng thiếu, hàng thừa.
  - Báo cá bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, công nợ, quỹ, phân tích - tổng hợp tình hình kinh doanh.
  - Quản lý nhiều chi nhánh và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các chi nhánh.
  - Tích hợp với các thiết bị bán hàng : Máy in mã vạch, Đầu đọc mã vach, Thẻ khuyến mãi, Máy chấm công.
  - Phân quyền sử dụng và lưu trữ backup số liệu.
  Các mô hình siêu thị áp dụng sản phẩm SSOFT PLAZA.
  - Siêu thị điện máy và gia dụng.
  - Siêu thị bán lẻ hàng hóa và thực phẩm.
  - Siêu thị bán hàng online.
  - Siêu thị đồ trang sức
  - Siêu thị mỹ phẩm và dược phẩm.
  - Siêu thị thời trang.
  - Siêu thị bia rượu và nước giải khát.
  … và nhiều loại hình siêu thị khác !
  HỖ TRỢ VÀ BẢO HÀNH
  Nội dung bảo hành
  Sửa lỗi chương trình nếu có phát sinh,hỗ trợ sử dụng khi vướng mắc.
  Thời gian bảo hành
  SSOFT chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí và hỗ trợ sử dụng phần mềm trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký
  nghiệm thu chương trình.
  Phương thức bảo hành
  H­ướng dẫn ngư­ời sử dụng sửa lỗi chư­ơng trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc E-mail trong vòng 04 (bốn) giờ, kể từ khi nhận đư­ợc thông báo của Quí Công ty.
  Bảo hành từ xa thông qua chương trình Teamviewer (với những khách hàng sử dụng WinXP/ Win Server, có đường truyền ADSL và có cài chương trình Teamviewer – chương trình Teamviewer do nhân viên SSOFT chịu trách nhiệm cài đặt)
  Trực tiếp sửa chữa lỗi của chư­ơng trình tại Quý Công ty trong vòng 01 (hai) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.


  Thông tin liên hệ demo báo giá và dùng thử !
  Công ty CP Công nghệ phần mềm SSOFT VN
  Hotline: Ms Oanh - 0974418590
  Email : kieuoanh.ssoftvn@gmail.com
  Website : SSOFT - Tiết kiệm thời gian - nâng cao hiệu quả
  Rất vui lòng được phục vụ.Cảm ơn quý khách !
  iframe: approve:
  • 5 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  PHẦN MỀM QUẢN LÝ
  KHÁCH SẠN SSOFT HOTEL


  Phần mềm Quản lý khách sạn thông minh SSOFT Hotel là hệ thống phần mềm tích hợp đầy đủ và liền mạch việc quản lý khách sạn, nhà hàng, khách hàng và tài sản của bạn. Với quy mô từ 500 hay 5 phòng SSOFT HOTEL đều có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý của bạn. Ngoài ra phần mềm có thể tùy chỉnh theo ý muốn của bạn để hệ thống có thể phục vụ bạn một cách chính xác và đúng theo yêu cầu của bạn nhất. Hãy sử dụng và bạn sẽ thấy SSOFT Hotel xứng đáng là một người trợ thủ đắc lực trên con đường kinh doanh của mình !
  CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG SSOFT HOTEL
  Quản lý các danh mục chính sử dụng trong toàn bộ hệ thống.

  - Danh mục các chi nhánh ( Áp dụng hệ thống nhiều khách sạn ).
  - Danh mục tầng, khu vực ( Phân chia các tầng, khu vực, sơ đồ khách sạn ).
  - Danh mục các phòng ( Mã phòng, ký hiệu, Đặc điểm, Phân loại, Đơn giá .. ).
  + Danh mục các tài sản trong phòng.
  - Danh mục khách hàng, đối tác, nhà cung cấp ( Mã khách, Tên khách hàng, Phân loại công ty/ cá nhân, khách quen, khách lẻ, Địa chỉ, Điện thoại, Fax, Email, Website, Mã số thuế, Số Chứng Minh, Lưu các bản scan …).
  - Danh mục tài sản ( Mã tài sản, tên tài sản, Ký hiệu, Đặc Điểm, Ngày Mua, Ngày Thanh Lý, Khấu Hao …).
  - Danh mục Đơn vị tính, Quốc gia, Tỉnh TP, Quận Huyện, Tiền tệ, Hình thức thanh toán..
  Quản lý đặt phòng ( Khách lẻ, Khách đoàn, Khách VIP, Đặt cọc …).
  Quản lý Check In ( Khách đoàn, khách lẻ, khách vãng lai …).
  Quản lý dịch vụ sử dụng khi khách đang trong quá trình sử dụng dịch vụ khách sạn.
  Quản lý Check Out ( In hóa đơn dịch vụ, tiền phòng, thanh lý hợp đồng ( nếu có ) …).
  Quản lý nhà hàng, cafe, sauna matxa trong khách sạn.
  Quản lý kho ( Nhập mua, Xuất kho tài sản trang thiết bị cho các phòng, nhà hàng …)
  Báo cáo tổng hợp : Tình hình các phòng, Phòng bận, Phòng rỗi, Doanh thu theo phòng, tầng, khu vực, khách sạn.
  Báo cáo doanh thu, chi phí, lỗ lãi toàn khách sạn.
  Quản lý chăm sóc khách hàng ( Nhắn tin sms, email tự động cho khách hàng khi khách sạn có các chương trình khuyến mãi, giảm giá …)
  Quản lý kế toán : Báo cáo thu, chi, quỹ, công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho, nhập xuất kho nội bộ …

  …và nhiều tính năng hữu ích khác.
  Công nghệ thiết kế: Visual studio.Net 2008 và Msql Server 2005 của Microsoft.
  III.HỖ TRỢ VÀ BẢO HÀNH
  [IMG]file:///C:/Users/oanh/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] Nội dung bảo hành
  ü Sửa lỗi chương trình nếu có phát sinh,hỗ trợ sử dụng khi vướng mắc.
  [IMG]file:///C:/Users/oanh/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] Thời gian bảo hành
  [IMG]file:///C:/Users/oanh/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] SSOFT chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí và hỗ trợ sử dụng phần mềm trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu chương trình.
  [IMG]file:///C:/Users/oanh/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] Phương thức bảo hành
  v H­ướng dẫn ngư­ời sử dụng sửa lỗi chư­ơng trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc E-mail trong vòng 04 (bốn) giờ, kể từ khi nhận đư­ợc thông báo của Quí Công ty.
  v Bảo hành từ xa thông qua chương trình Teamviewer (với những khách hàng sử dụng WinXP/ Win Server, có đường truyền ADSL và có cài chương trình Teamviewer – chương trình Teamviewer do nhân viên SSOFT chịu trách nhiệm cài đặt)
  v Trực tiếp sửa chữa lỗi của chư­ơng trình tại Quý Công ty trong vòng 01 (một ) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO