Thẻ Mastercard là gì và thẻ Visa được định nghĩa như thế nào ?

Thẻ Mastercard là hình thức thẻ thanh toán quốc tế được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, thẻ này được công ty Mastercard kết hợp phân phối với các ngân hàng tại quốc gia nào đó để phục vụ người dùng trong việc thanh toán các chi tiêu cần thiết cho bản thân cũng như gia đình. Công ty Mastercard có trụ sở đặt tại New York, Mỹ và được thành lập vào năm 1966. Công ty Mastercard còn phối hợp với các ngân hàng tại Việt Nam để phát hành các loại như thẻ dưới đây :

  • Thẻ Mastercard credit
  • Thẻ Mastercard debit
  • Thẻ Mastercard prepaid

Thẻ Visa cũng là một loại thẻ thanh toán quốc tế được phát hành bởi công ty Visa và các ngân hàng địa phương tại quốc gia đó. Thẻ Visa cũng được phát hành với mục đích giống với thẻ Mastercard, đó là giúp người dùng thanh toán nhanh chóng và tiện lợi các khoản chi tiêu hàng ngày cho bản thân và gia đình. Thẻ Visa cùng các ngân hàng địa phương tại Việt Nam phối hợp cho ra đời các loại thẻ Visa dưới đây:

  • Thẻ Visa debit
  • Thẻ Visa credit
  • Thẻ Visa prepaid

Thẻ Mastercard và thẻ Visa có những điểm giống- khác nhau nào ?

Tuy thẻ Mastercard và thẻ Visa là hai loại thẻ được phát hành bởi hai công ty hoàn toàn khác nhau nhưng chúng lại có nhiều điểm tương đồng với nhau hơn là khác nhau. Có thể dễ dàng nhận thấy ở những điểm được liệt kê sau đây:

  • Thẻ Mastercard và thẻ Visa được sử dụng và chấp nhận tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
  • Hai loại thẻ đều được bảo mật qua 2 lớp bảo mật
  • Hạn mức sử dụng của thẻ Mastercard và thẻ Visa gần như nhau nếu cùng một ngân hàng.

Điểm khác nhau duy nhất của hai loại thẻ này chính là vẻ bề ngoài của nó. Đối với thẻ Visa, logo Visa sẽ được xuất hiện trên thẻ. Còn đối với thẻ Mastercard, tên công ty Mastercard sẽ được xuất hiện trên thẻ.