Em tên là Lâm Oanh, hiện tại đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại Học Quốc Gia khoa kinh tế, em có thể làm gia sư Toán và Hoá cấp 2. em cũng đã từng có kinh nghiệm đi dạy kèm vì thế nếu các mẹ nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 01666378709
Em xin cảm ơn.