Bộ sách Sống sao cho đúng của tác giả nổi tiếng Dale Carnegie gồm những kinh điển nổi tiếng như Đắc Nhân tâm - bí quyết để thành công, Quẳng gánh lo mà vui sống, Luyện tinh thần và gương danh nhân thành công.

Đây là bộ sách phù hợp với con chúng ta, không chỉ rèn luyện trí tuệ mà còn nhân cách, ý chí vượt lên khó khăn của các con.

Giới thiệu với các mẹ tham khảo Đắc Nhân Tâm