HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT".

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Phần II. Quy định mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Phần III. Quy định mới về quản lý, thanh toán và quyết toán nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước;

Phần IV. Quy định mới nhất về quản lý, sử dụng kinh phí và thu chi ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy định mới nhất hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng Tabmis;

Phần VI. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoại;

Phần VII. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

Phần VIII. Quy định mới về quy trình kiểm toán trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần IX. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất.

Sách dày 496 Trang, hình thức đẹp, khổ 20x28 , nộp lưu chiểu Quý IV năm 2011

Giá phát hành toàn quốc: 325.000 đ/ Cuốn

(Có hóa đơn) => GIAO TẬN NƠI

Vui lòng liên hệ: Ms.Thảo Tel: 0945 982 986

Tel: 08.666 00 627

NHÀ SÁCH SÀI GÒN

ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Q.9

email: thao@bieuthue.net

website: www.luatlaodongvietnam.comhướng dẫn hạch toán mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung 2012
325,000 VNDKỹ năng nghiệp vũ kế toán 2012, kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất
325,000 VNDhệ thống mục lục ngân sách nhà nước, quản lí ngân sách nhà nước 2012
325,000 VNDkế toán hành chính sự nghiệp 2012, sách kế toán mới nhất
325,000 VND


Phương pháp hạch toán kế toán và lập chứng từ, ghi sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2012
325,000 VNDquy trình kiểm toán ngân sách nhà nước 2012, kiểm toán dự án công trình xây dựng 2012
325,000 VNDkỹ năng soạn thảo và ký kết hợp đồng, tuyển tập mẫu hợp đồng kinh tế, thương mại, dịch vụ 2012
325,000 VND