Sách Danh mục thuế xuất nhập khẩu 2012, mới nhấtMã sách: danh mục thuế xnk 2012
Tác giả Bộ tài chính
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Năm xuất bản năm 2012
Số trang 990.00
Giá bìa: 450,000 VNĐ


DANH MỤC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2012Giới thiệu về nội dung

Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Danh mục và thuế suất đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu 2012” .

Cuốn sách được chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất: Hướng dẫn sử dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Phần thứ hai: Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (Phần này bao gồm:

- Biểu thuế xuất khẩu

- Biểu thuế nhập khẩu tổng hợp và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Đơn vị tính

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Biểu thuế nhập khẩu thông thường

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung Quốc

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Hàn Quốc

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Nhật Bản

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Ấn Độ

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – úc –niu - di lân

Biểu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Phần thứ ba: Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và một số thủ tục hải quan

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web: sachhanoi.net