Mình có một lớp học dành cho các bé 2006-2007, toàn con cháu trong nhà, các con đã học được tương đối lâu. Vì trình độ của các con trong lớp chênh lệch nhau nên mình muốn tách lớp và rủ bạn học tốt để cùng thi đua với con cháu nhà mình. Lớp học tổ chức 1 tiếng hàng ngày cho các bạn 2007 và thứ bảy, chủ nhật cho các bạn 2006. Mẹ nào có con cùng tuổi con cháu nhà mình và có ý định cho con học tiếng Anh, toán, khoa học bằng tiếng Anh một cách nghiêm túc thì email cho mình để trao đổi thêm thông tin. Email của mình sone_2907@yahoo.com.