- Hộp điều khiển túi khí Audi sau khi xảy ra tai nạn sẽ lưu trữ dữ liệu về vụ va chạm.
- Điều này thực chất chỉ thay đổi về thông số và dữ liệu bên trong còn phần cứng hộp điều khiển thường vẫn nguyên vẹn.
- Có một số loại hộp điều khiển túi khí của những dòng xe đặc biệt ví dụ Mercedes bị hạn chế về thời gian và quá trình sử dụng.

- Để tiết kiệm chi phí chúng ta vẫn có thể sử dụng lại nhưng với điều kiện phải xóa dữ liệu tai nạn hay reset tui khi audi
Bằng máy móc và thiết bị chuyên dụng hiện đại, chúng tôi có thể khôi phục và cài đặt lại hầu hết hộp điều khiển túi khí qua cổng OBD.
- Phương pháp này tránh được rủi ro hư hỏng khi tháo ráp như cách truyền thống và đảm bảo luôn hoạt động an toàn.
- Tùy theo tình huống và từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn phương án xử lý tối ưu nhất với chi phí thấp nhất.
Thời gian sửa chữa: nhanh nhất 3h, chậm nhất 24h.
Ngoài 90% hộp điều khiển túi khí có thể reset, số còn lại rất ít hư hỏng nặng không thể sửa chữa. Chúng tôi luôn có sẵn hàng hộp túi khí cung cấp khi cần.
Gọi ngay 0901835722 để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất !
.
Hãng ........ Dòng xe. ID .................................................. ..................... Nhà sản xuất
Audi .......... 100 ......... 4A0 959 655 Bosch 0 285 001 036 .................... Bosch
Audi .......... A1 .......... 2010 8X0 959 655 Bosch 0 285 010 535 ........... Bosch
Audi .......... A1 .......... 8X0 959 655 B Bosch 0 285 011 212 ................ Bosch
Audi .......... A1 .......... 8X0 959 655 A Bosch 0 285 010 885 ................ Bosch
Audi .......... A3 .......... 2012 8P0 959 655 Q Bosch 0 285 010 681........ Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 K Bosch 0 285 010 149 ................ Bosch
Audi .......... A3 .......... 2011 8P0 959 655 S Bosch 0 285 010 917 ....... Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 R Bosch 0 285 010 914 ................ Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 P Bosch 0 285 010 680 ................ Bosch
Audi .......... A3 .......... 2007 8P0 959 655 N Bosch 0 285 010 182 ....... Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 J Bosch 0 285 010 148 ................. Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 C Bosch 0 285 001 666 ................ Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 H Bosch 0 285 001 857 ................ Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P7 959 655 .................................................. ..... Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 A .................................................. .. Bosch
Audi .......... A3 .......... 8P0 959 655 S .................................................. .. Bosch
Audi .......... A4 .......... 8D0 959 655 L Bosch 0 285 001 305 ................. Bosch
Audi .......... A4 .......... 8A0 959 655 D Bosch 0 285 001 039 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8A0 959 655 C Bosch 0 285 001 038 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8A0 959 655 B Bosch 0 285 001 037 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8K0 959 655 K Siemens 5WK44112 ................. Siemens
Audi .......... A4 .......... 4B0 959 655 AC Bosch 0 285 001 704 .............. Bosch
Audi .......... A4 .......... 8H0 959 655 G Bosch 0 285 010 186 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8D0 959 655 G Bosch 0 285 001 269 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8K0 959 655 L Siemens 5WK44482 .................. Siemens
Audi .......... A4 .......... 8K0 959 655 L Siemens 5WK44482 .................. Siemens
Audi .......... A4 .......... 8K0 959 655 K Siemens 5WK44112 ................. Siemens
Audi .......... A4 .......... 8E0 959 655 H Bosch 0 285 001 669 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8K0 959 655 G Siemens 5WK44111 H39 ......... Siemens
Audi .......... A4 .......... 8K0 959 655 G Siemens 5WK44111 H37 ......... Siemens
Audi .......... A4 .......... 8K0 959 655 B Siemens 5WK43749 ................. Siemens
Audi .......... A4 .......... 8E0 959 655 G Bosch 0 285 001 668 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8E0 959 655 B Bosch 0 285 001 483 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8H0 959 655 H Bosch 0 285 010 187 ................ Bosch
Audi .......... A4 .......... 8H0 959 655 E .................................................. .. Bosch
Audi .......... A4 .......... 8H0 959 655 D .................................................. . Bosch
Audi .......... A4 .......... 8F0 959 655 5WK44018 .................................... Bosch
Audi .......... A5 .......... 8F0 959 655 D Siemens 5WK44635 .................. Siemens
Audi .......... A5 .......... 8F0 959 655 A Siemens 5WK44019 .................. Siemens
Audi .......... A5 .......... 8K0 959 655 C Siemens 5WK43750 ................. Siemens
Audi .......... A5 .......... 8K0 959 655 N Siemens 5WK44637 ................. Siemens
Audi .......... A5 .......... 8K0 959 655 G Siemens 5WK44111 ................. Siemens
Audi .......... A5 .......... 0008768V003
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655B Siemens 5WK43416 ................... Siemens
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655 A
Audi .......... A6 .......... 4B0 959 655 J Bosch 0 285 001 307 ................. Bosch
Audi .......... A6 .......... 4B0 959 655 C Bosch 0 285 001 106 ................ Bosch
Audi .......... A6 .......... 4B0 959 655 TB Bosch 0 285 010 771 .............. Bosch
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655 A .................................................. .. Bosch
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655 H Bosch 0 285 010 683 H07 ......... Bosch
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655 H Bosch 0 285 010 683 H06 ......... Bosch
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655 G Bosch 0 285 010 682 ................ Bosch
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655 E Bosch 0 285 010 150 ................. Bosch
Audi .......... A6 .......... 4F0 959 655 B 5WK43416 ................................. Bosch
Audi .......... A6 .......... 4B0 959 655 P Bosch 0 285 001 485 ................ Bosch
Audi .......... A6 .......... 4B0 959 655 G Bosch 0 285 001 274 ................ Bosch
Audi .......... A6 .......... 4B0 959 655 C Bosch 0 285 001 106 ................ Bosch
Audi .......... A6 .......... 4H0 959 655 C .................................................. . Bosch
Audi .......... A6 .......... không có .................................................. ........... Bosch
Audi .......... A7 .......... 4H0 959 655 C Bosch 0 285 010 856 ................ Bosch
Audi .......... A8 .......... 4D0 959 655 A .................................................. .. Temic
Audi .......... A8 .......... 4D0 959 655 T Bosch 0 285 001 405 ................ Bosch
Audi .......... A8 .......... 4D0 959 655 J Bosch 0 285 001 266 ................. Bosch
Audi .......... A8 .......... 4D0 959 655 C Bosch 0 285 001 150 ................ Bosch
Audi .......... Q3 .......... 8U0 959 655 Siemens 5WK44299 ..................... Siemens
Audi .......... Q5 .......... 8R0 959 655 G Siemens 5WK44483 ................. Siemens
Audi .......... Q5 .......... 8R0 959 655 C Siemens 5WK44113 ................. Siemens
Audi .......... Q5 .......... 8R0 959 655 E 5WK44113 ................................. Siemens
Audi .......... Q5 .......... 8R0 959 655 B Siemens 5WK43854 H03 .......... Siemens
Audi .......... Q5 .......... 8R0 959 655 B Siemens 5WK43854 H02 .......... Siemens
Audi .......... Q7 .......... 8R0 959 655 F Siemens 5WK44114 .................. Siemens
Audi .......... Q7 .......... 4L0 959 655 C Siemens RBG 5WK43720 ......... Siemens
Audi .......... R8 .......... 427 959 655 Bosch 0 285 010 631 .................... Bosch
Audi .......... R8 .......... 420 959 655 .................................................. ...... Bosch
Audi .......... S6 .......... 4B0 959 655 E Bosch 0 285 001 268 085 ......... Bosch
Audi .......... TT .......... 8N0 959 655 D Bosch 0 285 001 702 ................ Bosch
Audi .......... TT .......... 8N0 959 655 B .................................................. .. Bosch
Audi .......... TT .......... 8J0 959 655 .................................................. ...... Bosch
.
Thời gian sửa chữa: nhanh nhất 3h, chậm nhất 24h.
Ngoài 90% hộp điều khiển túi khí có thể reset, số còn lại rất ít hư hỏng nặng không thể sửa chữa. Chúng tôi luôn có sẵn hàng hộp túi khí cung cấp khi cần.
.
TRỤ SỞ CHÍNH - TPHCM
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ
Địa chỉ: X11, Đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (08) 6286.0156 -- 09.09 880 768
website: www . ecu . vn