Quạt giấy quảng bá sự kiện,nhãn hàng,giới thiệu sản phẩm kinh doanh...
1.Quạt giấy cho sự kiện NGÔI NHÀ XANH CHUNG của Liên Hiệp Quốc

2,quạt giấy quảng cáo các sản phẩm hữu cơ dùng trong nông nghiệp


3,Quạt giấy in quốc kỳ Nam Phi

4,Quạt giấy Quảng cáo giới thiệu Công ty xuất khẩu lao động HOÀNG LONG

5,Quạt Giấy hưởng ứng ngày môi trường thế giới
Hưởng ứng ngày môi trường thế giới
"Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm
Vì một trái đất bền vững"
" Chung tay hành động vì môi trường xanh sạch đẹp".Quạt giấy quảng cáo in logo hình ảnh,làm quà tặng ,quảng bá sự kiện,nhãn hàng,giới thiệu sản phẩm kinh doanh...

Cơ sở sản xuất cung cấp Quạt Giấy Chàng Sơn
Địa chỉ : thôn 2 Chàng Sơn -Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 0466718586 / DĐ:0912104277 hoặc 0969249998
Email: quatgiaychangson@gmail.com
Website: http://www.quatgiaychangson.vn