Trong kinh doanh việc mất mát một tỷ lệ nào đó trong cả năm là khá lớn khiến các chủ doanh nghiệp đau đầu về việc bảo vệ số hàng hóa đó.
Để khắc phục sự mất mát của hàng hóa, ngoài lắp đặt thêm Camera bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Master Pro
Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro cung cấp những tính năng phục vụ quản lý bán hàng chuyên nghiệp, không chỉ khiến cho việc quản lý các mặt hàng, hàng tồn một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế tối đa việc thất thoát hàng hóa.

Chức năng In hóa đơn.
Bắt buộc in hóa đơn từ phần mềm bán hàng cho mỗi giao dịch, và có bảng yêu cầu khách hàng lấy lại hóa đơn đó. Trong phần mềm bán hàng, mọi giao dịch đều ghi nhận lại hành động “In hóa đơn”, nếu thu ngân nào ko in thì sẽ bị trừ tiền theo quy định (phải có chính sách từ trước). Đồng thời phân quyền trong phần mềm không cho phép nhân viên thu ngân sửa/xóa chứng từ mà chỉ được phép làm điều chỉnh hoặc chuyển quyền sửa cho người quản lý cấp cao hơn. Hoặc nếu cho sửa thì phần mềm bán hàng phải ghi nhận lại hành động sửa đổi (theo dõi lưu vết hệ thống) để về sau người quản lý có thể truy ra nội dung họ sửa là gì và sửa vào lúc nào, sửa ở đâu,….
Đối với các mặt hàng được phép mặc cả, nhân viên sẽ bán giá cao nhưng chỉ nộp giá bán thấp cho chủ để ăn phần chênh lệch đó. Trường hợp này thì kể cả camera cũng khó mà theo dõi được (camera chỉ để làm tâm lý thôi). Đối với tình huống này, bạn nên có biển hiệu: “Khách hàng chú ý lấy hóa đơn bán hàng!”
Hóa đơn bán hàng thì in ra từ phần mềm bán hàng (giá bán thực tế cho KH là giá ghi trên phần mềm lúc in hóa đơn). Giả sử nhân viên có sửa/xóa hóa đơn (điều chỉnh giảm giá đi để ăn tiền chênh) thì phần mềm cũng ghi nhận lại việc sửa xóa đó. KH của bên mình thường xuyên sử dụng tính theo theo dõi dấu vết hệ thống để cảnh báo nhân viên việc sửa xóa chứng từ, bắt họ phải lý giải tại sao lại sửa/xóa chứng từ nên dần dần họ ko dám làm việc mờ ám đó nữa.
Xem thêm tính năng ưu việt của Phần mềm quản lý bán hàng tại đây