Quản lí màu sắc trong in ấn bao bì giúp tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, chất lượng thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên ít ai biết công việc quản lí màu sắc là như thế nào? Để hiểu rõ vấn đề này, hãy cùng tham khảo bài viết sau!Quản lí màu sắc in ấn bao bì là gì?Những người sử dụng thiết bị in ấn bao bì với hệ thống thông dụng không nhận thấy sự cần thiết phải giải quyết việc quản lý màu.Trước đây các hệ thống in báo độc lập với nhau. Phần cứng và phần mềm được người bán chọn cẩn thận. Người mua hệ thống in không thể chọn được từ những thiết bị khác nhau scanner, monitor hay các thiết bị xuất, các phần mềm được chế tạo từ các công ty khác nhau. Bởi vì các hệ thống độc lập với nhau, do đó còn quá sớm để người bán và người sử dụng hiểu được phải làm gì.

Màu sắc in ấn bao bì vô cùng quan trọng
Những người sử dụng máy tính và các thiết bị in màu thì việc in ra không giống với trên màn hình hiển thị là một vấn đề là do việc thiếu hệ thống quản lý màu. Những người sử dụng máy tính cho in ấn bao bì có sự định hướng về việc in ra giống với những gì có trên màn hình hơn là những người phục chế dựa trên kinh nghiệm và kỹ năngNgày nay, điều này đã trở thành sự thật cho các loại chữ, kiểu chữ và việc trình bày. Nhưng màu sắc in ra giống với màu thực tế là một khoảng cách khá xa. Mỗi hệ thống màu đặc trưng trên máy tính cá nhân không cung cấp thiết bị đo giá trị màu và việc quản lý giữa các thiết bị phụ thuộc vào không gian màu của từng thiết bị đó.Đó là lý do tại sao các mẫu bao bì hầu hết là khác nhau trên mỗi thiết bị. Nói cách khác, xuất bản điện tử theo hướng đạt được màu giống nhau trên các thiết bị đang phát triển mạnh mẽ.Người sử dụng muốn đầu tư vào một hệ thống mở để có thể dễ dàng nối vào mạng và các máy chủ được nối với nhau qua việc sử dụng những dạng dữ liệu chuẩn và dễ dàng nâng cáp, và cuối cùng cho phép việc liên kết với các máy khác tốt hơn.Việc thực hiện quản lí màu sắc in ấn bao bìBạn có thể làm cho việc quản lý màu in ấn bao bì dễ dàng hơn trong việc xử lý, và cũng dễ dàng và nhanh hơn trong việc mở rộng hệ thống. Có một vài yêu cầu thiết yếu cho khoảng không gian màu trung gian này.

Quản lí màu sắc in ấn bao bì để cho ra sản phẩm chất lượng nhất
Nếu yêu cầu đó không được đáp ứng, hệ thống sẽ không làm việc hoặc dẫn đến chất lượng có mức độ không thể chấp nhận được. Không gian màu tổng quát cho việc quản lý màu phải là:
  • Thiết bị độc lập có thể nối được với những thiết bị cần thiết khác, kể cả những thiết bị được sản xuất trong tương lai.
  • Bảng màu này phải được tiêu chuẩn hóa một cách rõ ràng trên toàn thế giới. Việc quản lý màu có thể được sử dụng ở mọi nước.
  • Cuối cùng tối thiểu khoảng không gian màu yêu cầu phải có khoảng phục chế màu ở mức tối đa. Nếu không thì bạn có thể mất các chi tiết hình ảnh và những không tin màu sau khi chuyển đổi màu.

Việc quản lí màu sắc in ấn bao bì là vô cùng cần thiết, để cho ra những phẩm có chất lượng chuẩn xác nhất gây ấn tượng cho người tiêu dùng.