Quý vị đang chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng bộ của công ty, cơ quan, phường xã, tổ dân phố … Công tác chuẩn bị đã hoàn tất và chỉ còn thiếu quà tặng đại biểu tham gia hội nghị. ấm chén bát tràng in nội dung kỷ niệm, đĩa sứ in ảnh lưu niệm, lọ hoa để bàn men kết tinh sang trong … Đó chính là những món quà tặng đại biểu tham dự đại hội đảng bộ các cấp của quý cơ quan thật ý nghĩa, ,mới lạ, giá trị sử dụng cao, có ý nghĩa truyền thống văn hoá sâu sắc …Gốm sứ Bát tràng, ấm chén bát tràng quà tặng phục vụ hội nghị Đại hội Đảng bộ các cấp Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng“…..Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương và coi trọng chất lượng. Đảng bộ thành phố phải tổ chức thật tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XV của Đảng. Xây dựng báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất và chỉ còn thiếu quà tặng đại biểu tham gia hội nghị.Quà tặng gốm sứ Bát Tràng: ấm chén bát tràng in nội dung kỷ niệm, đĩa sứ in ảnh lưu niệm, lọ hoa để bàn men kết tinh sang trong ,ấm chén in logo … Đó chính là những món quà tặng đại hội đảng tham dự đại hội đảng bộ các cấp của quý cơ quan thật ý nghĩa, , mới lạ, giá trị sử dụng cao, có ý nghĩa truyền thống văn hoá sâu sắc …Vốn được coi là "Quà tặng từ Thượng Đế", từ lâu pha lê, thủy tinh đã trở thành đồ vật không thể thiếu trong cuộc sống của con người


Gốm sứ Hoàng Gia chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng gốm sứ.

Website: http://royalceramic.com.vn/