Thép hộp chữ nhật
30x90x1.8ly, 1.95ly, 2ly, 2.5ly, 3ly,4ly ,5ly
45x90x1.8ly, 1.95ly, 2ly, 2.5ly, 3ly,4ly ,5ly
50x125x2ly, 3ly,4ly ,5ly
50x150x 1.8ly, 1.95ly, 2ly, 2.5ly, 3ly,4ly ,5ly
75x150 x 1.8ly, 1.95ly, 2ly, 2.5ly, 3ly,4ly ,5ly
70x140 x 1.8ly, 1.95ly, 2ly, 2.5ly, 3ly,4ly ,5ly
75x125 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
75x150 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
150 x100 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
175x125 x 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
100x200x 2.5ly,3ly, 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
100x150x2.5ly,3ly, 3,2ly,4,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
150x200 x 4.0ly,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
300x150 x 4.0ly,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
200x300 x 4.0ly,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
250x300 x 4.0ly,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
150x350 x 4.0ly,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m
200x300 x 4.0ly,5ly ,6ly,9ly,12ly x 6m

Ms Hiền: 0916.825.133
Điện thoại: 0274 3777 951 - Fax: 02743 777950
--------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT
Đ/C: Số1/C6, KP3, TX Thuận An, Bình Dương
Skype: steel.vn Zalo: 0916 825 133