Để hiểu cách chống thấm nhà vệ sinh bằng hóa chất 2 thành phần, trước tiên cần tìm hiểu cụ thể như sau:
1. Nguyên nhân thấm dột
Do nhà vệ sinh khi thi công không chống thấm mới ngay ban đầu, dẫn đến hiện tượng thấm sàn ngay khi sử dụng hoặc trải qua một thời gian sử dụng.
2. Các điểm thấm.
Ống thoát sàn vệ sinh
Thấm qua sàn bê tông và chân tường
3. Vật liệu chống thấm chỉ định
Sika topseal 107 – Vật liệu của hãng Sika việt nam
4. Phương pháp thi công.
Vì diện tích phòng vệ sinh thường nhỏ, nên khuyến cáo khách hàng nên lật toàn bộ gạch sàn vệ sinh, cạo bỏ lớp trạc đến trơ bê tông sàn.
Vệ sinh sạch sẽ bề mặt sàn
( chú ý các điểm chân tường và cổ ống thoát sàn vệ sinh)
Thi công quét 2 lớp chống thấm hai thành phần Sika topseal 107
5. Hoàn thiện.
Thi công một lớp vữa bảo vệ lớp chong tham, đồng thời tạo độ phẳng để lát lại gạch hoàn thiện.