Hộp 100 kim thử đường huyết MEDISANA Giá 200.000đ

Hộp 25 que thử đường huyết OGCare Giá 220.000đ

Hộp 50 que thử đường huyết MEDISANA Giá 240.000đ