Meadow Fresh Full Cream New Zealand Pure Milk

[IMG]file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage004.jpg[/IMG]

Meadow Fresh Full Cream New Zealand Pure Milk is made from fresh milk sourced from farms in New Zealand, and is naturally nutritious for the whole family. It is made from fresh milk which goes through ultra heater treatment to preserve its freshness.

Sữa tươi nguyên kem Meadow Fresh Full Cream New Zealand Pure Milk được làm từ nguồn sữa tươi mát tại nông trại đất nước New Zealand, là nguồn dinh dưỡng hoàn toàn thiên nhiên cho cả gia đình.