Chỉ thị số 50 CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khái thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường......
Công nghệ sinh học phát triển không những phục vụ hữu ích cho các ngành nông lâm thủy sản mà còn tạo ra những sản phẩm phục vụ cho con người như việc sản xuất Vắc xin, nuôi cấy tế bào gốc, các sản phẩm tái tạo tế bào trong việc làm đẹp.....
Nhằm đáp ứng với nhu cầu của thị trường, phục vụ ngành CNSH, hiện nay công ty chúng tôi đang phân phối các loại môi trường nuôi cấy tế bào của hãng PAA Cell Culture - Austria với chất lượng rất tốt và giá thành rất phù hợp với thị trường Việt nam. Các sản phẩm như: Huyết thanh các loại động vật, môi trường nuôi cấy DMEM, MEM, PRMI,... FBS, reagents, Stem Cell, Cell Preservation....
Nếu bác nào có nhu cầu về sản phẩm để phục vụ việc nghiên cứu hay sản xuất trong Ngành Công Nghệ Sinh Học, xin liên hệ theo địa chỉ email: paadistributorvn@gmail.com