Công ty bạn có hàng trăm hoặc hàng ngàn nhân viên, hàng tháng, hàng quý bạn phải trả lương và đau đầu tính thuế TNCN . Chưa hết, làm quyết toàn thuế TNCN cuối năm với vô vàn luật thuế khiến đầu bạn vỡ ra. Nếu bạn là rơi vào tình huống này , sao không nghĩ tới một giải pháp :
Phần mềm quản lý thuế thu nhập cá nhân eTaxMan

  • Giải phóng bạn khỏi công việc nhàm chán
  • Quyết toán và nộp thuế dễ dàng chỉ với một vài thao tác.
  • Đơn giản dễ sử dụng

Phiên bản Startup (tối đa 50 nhân viên) : 3.500.000 đồng
Phiên bản Small Enterprise (tối đa 100 nhân viên) : 5.000.000 đồng
Phiên bản Enterprise (tối đa 200 nhân viên) : 9.000.000 đồng
Phiên bản Premium (tối đa 500 nhân viên) : 20.000.000 đồng
Phiên bản Unlimited : 50.000.000 đồng

Liên hệ: 0. 9 1 9 1 .2 2 4 5 9 để sử dụng miễn phí sản phẩm trong một năm.