Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến - Vstar Sale Online V2.0
Hiện nay, nhu cầu quản lý số liệu tập trung đồng nhất, khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các nguồn như tồn kho, doanh số bán hàng, công nợ phải thu/phải trả,… một cách linh hoạt, nhanh chóng và chính xác từ các doanh nghiệp, các cửa hàng, đại lý, shop, nhà hàng là điều tất yếu. Phần mềm quản lý bán hàng của công ty chúng tôi cho ra đời nhằm đảm bảo phục vụ những đòi hỏi hợp lý đó.
TÍNH NĂNG


 1. Quản lý kho hàng


 • Quản lý phiếu chuyển kho: Phiếu chuyển kho lưu thông tin chi tiết việc luân chuyển hàng hóa giữa các kho hàng
 • Quản lý phiếu nhập kho: Phiếu nhập kho lưu thông tin chi tiết về số lượng hàng hóa sẽ nhập vào kho.
 • Quản lý phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho lưu thông tin chi tiết về số lượng và phân loại hàng hóa xuất kho.
 • Thống kê hàng tồn: Phần mềm có chức năng thông báo hàng tồn vượt định mức, dưới định mức.


 1. Quản lý mua hàng, nhận hàng


 • Quản lý phiếu đặt nhập hàng: Phiếu đặt nhập hàng lưu thông tin chi tiết tên hàng, số lượng, giá cả, nhà cung cấp hàng hóa, ghi nhận và theo dõi quá trình cung cấp hàng hóa của nhà cung cấp.
 • Quản lý phiếu nhập mua hàng: Phiếu nhập mua hàng lưu thông tin chi tiết tên hàng hóa, số lượng, giá cả, nhà cung cấp hàng hóa, cho phép chuyển nhanh đơn đặt hàng thành phiếu nhập hàng và theo dõi quá trình giao hàng của nhà cung cấp.
 • Quản lý phiếu xuất trả hàng: Phiếu xuất trả hàng lưu thông tin chi tiết tên hàng, số lượng, nguyên nhân trả hàng hóa. Hệ thống cho phép xác định các thông tin về hàng hóa và chứng từ nhập bị trả về.
 • Quản lý phiếu chi tiền: Phiếu chi tiền lưu thông tin chi tiết phiếu chi, thanh toán công nợ cho nhà cung cấp. Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến - Vstar Sale Online V2.0 hỗ trợ nhiều phương thức hoạch toán các khoản đã chi như: tự động hoạch toán, hoạch toán theo chứng từ hoặc người dùng có thể hoạch toán bằng tay. Ngoài ra, Phần mềm quản lý bán hàng còn cho phép quản lý phiếu chi gối đầu và theo dõi công nợ nhà cung cấp theo chứng từ nhập.


 1. Quản lý bán hàng, trả hàng


 • Quản lý phiếu đặt hàng xuất: Phiếu đặt xuất hàng lưu thông tin chi tiết đơn đặt mua hàng.
 • Quản lý phiếu nhập hàng trả: Phiếu nhập hàng trả lưu thông tin chi tiết tên hàng, số lượng, tình trạng hàng hóa, kho hàng khi khách hàng mua xong và trả lại hàng.
 • Quản lý phiếu xuất hàng bán: Phiếu xuất hàng bán lưu thông tin chi tiết phiếu xuất hàng bán của công ty.
 • Quản lý phiếu thu tiền: Phiếu thu tiền giúp nhà quản lý ghi nhận các khoản thư từ khách hàng: thu công nợ, thu tiền gối đầu...Cho phép thu nhiều loại tiền tệ, hệ thống tự động hoạch toán các khoản thu theo một hoặc nhiều chứng từ.


 1. Quản lý nhân viên


 • Phân quyền chức năng theo từng nhóm nhân viên, nhân viên.
 • Quản lý danh sách nhân viên giúp nhà quản lý danh sách nhân viên, quản lý các thông tin nhân viên, khai báo mức lương cho nhân viên và số ngày công của nhân viên.


 1. Quản lý danh mục


 • Quản lý nhóm Khách hàng - Nhà cung cấp.
 • Quản lý Kho hàng.
 • Quản lý Ngành hàng.
 • Quản lý nhóm hàng.
 • Quản lý hàng hóa.
 • Quản lý hàng tồn đầu.


 1. Quản lý hệ thống


 • Quản lý nhóm người dùng.
 • Quản lý người dùng.
 • Quản lý đổi mật khẩu.
 • Quản lý phân quyền.
 • Quản lý thiết lập thông tin Hệ thống.
 • Quản lý nhập từ Excel.


 1. Báo cáo, thống kê


 • Quản lý các loại báo cáo kho hàng: Phần mềm quản lý bán hàng lưu thông tin về thẻ kho, hàng tồn kho, tình hình nhập - xuất - tồn kho trong kỳ.
 • Quản lý các loại báo cáo mua hàng: Phần mềm quản lý bán hàng lưu thông tin các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ mua hàng (chi tiết tiền mua hàng, chi tiết tiền xuất trả hàng, chi tiết tiền trả công nợ, danh sách chứng từ công nợ chưa trả, chi tiết công nợ theo phiếu nhập).
 • Quản lý các loại báo cáo bán hàng: Báo cáo bán hàng thống kê về công nợ phải thu của khách hàng, thống kê nợ quá hạn, chi tiết bán hàng cho khách, chi tiết nhập hàng trả lại, chi tiết tiền thu của khách, danh sách chứng từ công nợ chưa thu, chi tiết công nợ theo phiếu xuất.
Một số hình ảnh giới thiệu sản phẩm phần mềm :
Để xem chi tiết tính năng bằng demo trực tuyến, vui lòng gọi tới số 04.33.990.930 hoặc Hotline : 0906227110(Mr Nguyện) hoặc 0975 66 33 11(Mr Như Ất) hoặc 0965 93 95 97 hoặc qua địa chỉ Email : info@vstar.vn Tài khoản Demo chúng tôi cung cấp sẽ bỏ đi một số chức năng của quản trị cao cấp. Tài liệu giới thiệu phần mềm : Download tại đây


Công ty Cổ phần Vstar - Vstar Corp

Km 15 Đại Lộ Thăng Long, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
Tel: 0433.990.930 | Fax: 04.33.990.954
Email: info@vstar.vn |
sales@vcecpro.com
Website: http://www.vstar.vn