Nhận hỗ trợ triển khai phần mềm, tạo tên doanh nghiệp, cấp mã sử dụng full phần mềm kế toán Fast accounting, Fast construction 10.2, 10.1, 10.0, 2008, 2006. Các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0122 42789 46
Yahoo: ******_taichinh_hn
Email: ******_taichinh_hn@yahoo.com
Skype: ******_taichinh
Download bản dùng thử và các hướng dẫn: ******taichinhblog.wordpress.com