Phần mềm kế toán doanh nghiệp A-excel

  • 2 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Phần mềm kế toán A-excel hiện nay đang được nhiều cá nhân cũng như các doanh nghiệp sử dụng, bởi tính năng dễ dùng, tiện lợi và tự động hóa cao, 1 máy có thể dùng nhiều cho công ty. Thích hợp với công ty dịch vụ hay kế toán làm tại nhà.
  Phần mềm dựa trên nền tảng Excel, 100% Báo cáo là trên excel, dễ dàng phù hợp với phần mềm HTKK của thuế.
  Người dùng chỉ cần nhập chứng từ ví dụ mua hàng, bán hàng...còn lại do phần mềm tự động lên các sổ và làm báo cáo. Ngoài ra khi mua hàng chỉ cần nhập chứng từ theo hóa đơn, phần mềm tự động tạo phiếu nhập kho mà người dùng không cần tạo phiếu nhập kho nữa hoặc cả phiếu chi nếu thanh toán ngay, tương tự như bán hàng thì phần mềm tạo phiếu xuất kho hoặc phiếu thu.
  Mọi người có thể tham khảo và download tại đây:
  A-Excel - Phần Mềm Kế Toán Doanh Nghiệp


  Chỉnh sửa lần cuối bởi ketoana; 05/05/2014 vào lúc 09:12 AM.
  iframe: approve:
  • 2 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Bài 1: Cài đặt và chạy phần mềm kế toán A-Excel

  1. Cài đặt phần mềm kế toán

  Người dùng cần download/tải phần mềm kế toán A-Excel theo địa chỉ dưới đây:
  http://bluesofts.net/Products/aexcel/SetupA-Excel.exe
  Sau khi tải bộ cài A-Excel về máy, người dùng nhấp chuột vào tập tin và cài đặt bình thường. Thông thường khi cài đặt phần mềm dữ liệu kế toán sẽ tự động cập nhật vào ổ D, do đó dữ liệu của người dùng sẽ được đảm bảo.
  Sau khi cài đặt xong, Người dùng nhấp chuột vào biểu tượng phần mềm , khi đó sẽ xuất hiện màn hình giới thiệu phần mềm cùng các tính năng của nó.
  2. Tạo và Mở cơ sở dữ liệu

  Hình 1: Màn hình “Giới thiệu”

  • “Tạo”: để tạo một CSDL mới (cho công ty mới). Chú ý tên tệp CSDL không được trùng với tên tệp đã có trong đường dẫn.
  • “Mở”: để mở một CSDL đã tồn tại trên máy mà người dùng muốn làm việc. “Mở dữ liệu ví dụ”: người dùng có thể bấm vào nút “Demo” để được “mở dữ liệu ví dụ” để tham khảo. “Dữ liệu ví dụ” là một file CSDL được nhập sẵn một số dữ liệu để người dùng có thể chạy thử nhằm tham khảo cách thức hoạt động của phần mềm và có cơ sở để đánh giá chương trình, dữ liệ vid dụ do công ty cung cấp kèm theo chương trình (khi cài đặt lên máy thì có đường dẫn máy tính là “…\A-Excel\DB\Demo.xls”). Việc mở CSDL ví dụ theo cách bấm vào nút “Demo” tương đương với việc mở CSDL và chọn file CSDL là “Demo.xls”.
  • “Xem tính năng mới”: Bấm vào nút “Tính năng mới”, phần mềm sẽ cung cấp cho Người dùng thông tin về phiên bản mới: các chức năng, tính năng được sửa đổi và nâng cấp.
  • “Thoát”: bấm vào để thoát khỏi chương trình kế toán.

  Sau khi đã cập nhật tên công ty, phần mềm xuất hiện màn hình đăng nhập.
  Mục đích:

  • Đăng nhập hệ thống phần mềm thông qua tài khoản người dùng.
  • Đăng nhập vào chương trình với tài khoản người dùng:
  • Nhập tên đăng nhập
  • Nhập mật khẩu đăng nhập
  • Đăng nhập vào phần mềm (Với CSDL đã lựa chọn ở bước trên): Bấm nút "Chọn" để đăng nhập. Chương trình sẽ xác nhận thông tin tài khoản đăng nhập đã khai báo trong hệ thống (tham khảo chức năng quản trị hệ thống). Nếu thông tin về tài khoản đăng nhập là hợp lệ thì chương trình thực hiện tiếp.

  Chú ý:

  • Tên đăng nhập vào phần mềm (CSDL đã lựa chọn) khác với tên người đăng ký bản quyền.
  • Phân biệt chữ hoa, chữ thường.
  • Tài khoản đăng nhập mặc định với quyền quản trị của “dữ liệu mới được tạo” và “dữ liệu ví dụ” (demo.xls) do cung cấp là: Tên đăng nhập: Admin; Mật khẩu: Không có mật khẩu (rỗng). Khi tạo mới CSDL hoặc khi mở CSDL là “dữ liệu ví dụ” thì chương trình sẽ thông báo về thông tin tài khoản mặc định này.
  • Làm việc với CSDL: Từ màn hình đăng nhập, người dùng có thể bấm vào nút “Cơ sở dữ liệu” để:


  • Tạo CSDL (Công ty) mới
  • Mở CSDL đã tồn tại
  • Mở thư mục chứa CSDL hiện thời (mà người dùng đã lựa chọn ở bước trên)
  • Xem thông tin về file CSDL hiện thời.


  • Quay trở lại màn hình “Giới thiệu”: Bấm nút “Hủy bỏ” để quay trở lại màn hình “Giới thiệu”.
  • Chương trình đã được đăng nhập bởi người dùng có tài khoản đăng nhập với quyền hạn của tài khoản đăng nhập đó (quyền của người dùng được xác định ở chức năng quản trị hệ thống).
  • Hoặc: Thực hiện các chức năng khác mà chưa cần đăng nhập vào chương trình.

  Sau khi đăng nhập Tên User và Password, màn hình chính xuất hiện. Tại màn hình chính cho phép nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán.
  3. Tạo và mở dữ liệu cho nhiều công ty

  Hình 2: Tạo dữ liệu mới
  Sau khi tạo dữ liệu cho một công ty, người dùng muốn tạo hoặc mở dữ liệu của công ty khác.
  Trường hợp 1: Mở thêm công ty mới.
  Người dùng chọn “Tạo CSDL (Công ty) mới”: khi đó màn hình xuất hiện thống báo

  Hình 3: Thông báo tạo tên
  Sau khi nhấn “Chấp nhận” xuất hiện bảng “Lưu CSDL công ty”, tại bảng này người dùng ghi tên dữ liệu của công ty mới tại mục “File name”.

  Hình 4: Mục chứa dữ liệu
  Trường hợp 2: Mở CSDL đã thiết lập từ trước.
  Để mở CSDL đã thiết lập trong khi đang làm dữ liệu một công ty, người dùng chọn “Mở CSDL” khi đó xuất hiện bảng:

  Hình 5: Thông báo lưu dữ liệu

  • Chọn “ Đồng ý” để lưu CSDL của công ty vừa làm dữ liệu
  • Chọn “Không” Nếu không muốn lưu những thay đổi dữ liệu người dùng vừa làm.
  • Hủy bỏ: Không mở dữ liệu công ty mới mà vẫn màn hình ở công ty cũ.

  Sau khi chọn “ Đồng ý” xuất hiện màn hình đăng nhập. Khi đó người dùng nhập nút “chọn”

  Hình 6: Màn hình đăng nhập  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO