Kê khai thuế qua mạng với VNPT-CA
Chiết khấu 15% cho người giới thiệu sau khi ký hợp đồng từ doanh nghiệp
Liên hệ: Mr Trường
Điện thoại cố định: 04.629506256 Điện Thoại DĐ: 0986537582
Email: truongtb1984@gmail.com

Chứng thư số cho cơ quan tổ chức
GÓI 1: ORGANIZATION ID STANDARD
Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit
- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit
999,000 đ
Chọn
1,798,000 đ
Chọn
2,498,000 đ
Chọn

GÓI 2:ORGANIZATION ID PRO
Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Gói chứng thư số chuyên dụng cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Xác thực người dùng (Authentication)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit
- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit
4,998,000 đ
Chọn
8,998,000 đ
Chọn
11,998,000 đ
Chọn