Phân hữu cơ là gì?
Phân hữu cơ là hợp chất hữu cơ dùng làm trong nông nghiệp,chủ yếu được chia thành 5 nhóm chính: nhóm nguồn gốc từ động vật, nhóm nguồn gốc từ thực vật, nhóm vi sinh vật, nhóm sinh vật biển, nhóm hỗn hợp.Phân bón giúp tăng thêm độ màu mỡ, độ tơi xốp cho đất bằng cách cung cấp thêm các chất hữu cơ, chất mùn và bổ dưỡng. Việc sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp sẽ làm tăng độ phì nhiêu của đất, cải tạo đất hiệu quả, trả lại cho đất lượng lượng hữu cơ đã bị mất.Đây là giải pháp để nền nông nghiệp phát triển bền vững.
II.Phân loại phân bón hữu cơ.
Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại phân bón hữu cơ, và được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên chủ yếu được phân thành 2 loại chính:
Phân hữu cơ truyền thống và phân hữu cơ được chế biến công nghiệp.
- Phân hữu cơ truyền thống: gồm các loại phân gia súc, gia cầm (chất thải của trâu, bò lợn, gà, dê, cừu. Các chất thải này được sử dụng nguyên chất để có hàm lượng dinh dưỡng cao.
- Phân hữu cơ chế biến công nghiêp bao gồm các loại phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, phân vi sinh vật, phân hữu cơ, phân bón lá hữu cơ, phân hữu cơ - khoáng.

* Phân hữu cơ: có hàm lượng hữu cơ 20%, chứa chất đạm từ 2%, tỷ lệ C/N khoảng 12.
* Phân hữu cơ khoáng: có hàm lượng hữu cơ từ 15%, tổng số N+P+K phải ≥8%.
* Phân hữu cơ sinh học: có hàm lượng các axit Humic, Humin hoặc Fulyic hoặc tổng các axit amin, vitamin hay các hợp chất sinh học khác ≥5%. *Phân hữu cơ vi sinh: hàm lượng chất hữu cơ chiếm trên 15%, có ít nhất một vi sinh vật hữu ích có chỉ số một số tế bào từ 1,5 × 106/gr.
* Phân bón khoáng hữu cơ: có chất hữu cơ chiếm từ 5 đến 15%, hàm lượng chất khoáng khoảng 18% trở lên.
* Phân vi sinh vật: phân chứa ít nhất một chủng vi sinh hữu ích. Vi sinh hữu ích có số bào tử sống tối thiểu khoảng 1,5 × 108/gr


III.Công dụng của phân hữu cơ.
-.Phân bón hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đầy đủ, cân đối, bền vững.
-Giúp cây trồng phát triển cân đối, ổn định.
-Tăng chất lượng nông sản
-Tăng hàm lượng dinh dưỡng, cung cấp chất mùn cho đất. Cân bằng vi sinh vật trong đất.
-Hạn chế sự rửa trôi và xói mòn đất
-Cải tạo đất trồng
- Không gây ô nhiễm môi trường
-Bón phân hữu cơ giúp nhà nông tiết kiệm nước tưới
-Hạn chế việc sử dụng phân bón vô cơ
- Hương vị ngon, tốt cho con người, vật nuôi