Nội dung ISO 9001:2015 gồm 10 phần chính

Để xây dựng và áp dụng thành công tiêu chuẩn iso 9001:2015 các doanh nghiệp nên tìm hiểu về nội dung iso 9001 trước khi tổ chứng chứng nhận đến đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001.
1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5 Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.1.1 Khái quát

5.1.2 Hướng vào khách hàng

5.2 Chính sách

6 Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu

7 Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.5 Thông tin dạng văn bản

8. Thực hiện

8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

8.2 Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ

8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ

8.6. Thông qua sản phẩm và dịch vụ

8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9. Đánh giá kết quả thực hiện
9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá


9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến
10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục


10.3 Cải tiến liên tục

Trong 10 nội dung iso 9001 trên có 7 điều khoản chính từ điều khoản 4 đến điều khoản 10 là quan trong nhất.


Các yêu cầu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA như sau:Các yêu cầu của ISO 9001:2015 với chu trình PDCAChi tiết của Điều khoản 8

Hy vọng với những thông tin trên phần nào có thể giúp độc giả hiểu và có thêm kiến thức về nội dung iso 9001:2015. Mọi thông tin thắc mắc về nội dung iso 9001:2015 quý khách vui lòng liên hệ với ISOCERT.
ISOCERT là đơn vị chứng nhận iso và cấp giấy chứng nhận ISO cho mọi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển vững vàng. Đến với ISOCERT quý doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn tận tình. Mọi thắc mắc v dịch vụ chứng nhận ISO 9001:2015 quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0916 239 199

ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Đối tượng sử dụng
Hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp (không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ. quyền sở hữu, ví dụ như: các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …).


Lợi ích áp dụng
TĂNG SỨC MẠNH QUẢN LÝ:


- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện.
- Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về hệ thống chất lượng.
- Giúp bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh phù hợp hơn trong thị trường của bạn.
- Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu lực hơn

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:

- Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ
- Có được nhiều khách hàng với dịch vụ khách hàng tốt hơn
- Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng
- Tăng cơ hội trúng thầu, khả năng cạnh tranh khi khách hàng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đạt chuẩn ISO 9001:2015.
- Nâng cao uy tín, thương hiệu trong thị trường trong nước và quốc tế.

GIA TĂNG LỢI NHUẬN:

- Những cách làm việc hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực
- Giam sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc. Mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận cán bộ nhân viên, giúp doanh nghiệp đảm bảo việc vận hành, ổn định đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ đầu.
- Cải tiến kết quả hoạt động và cải tiến quá trình sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuậnQuy trình chứng nhận


"ISOCERT Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng"