Vì con gái chị mình đỗ Ams nên xuất vào trường Giảng Võ (đã confirm 100% được vào trường) chị muốn nhượng lại cho mẹ nào có nhu cầu muốn con được học ở trường tốt. Xuất đó chị mình đã chạy là 1,500$ nhé, bây giờ chuyển nhượng lại ngan giá thôi . Các mẹ liên hệ trực tiếp với chị ý để tiến hành nộp hồ sơ sớm cho con. Số DT là 0912570426 - chị Hoa