Cần nhượng lại phiếu đổ xăng A92, số lượng 300 lit, sử dụng tại hệ thống cây xăng Petrolimex hcm
Lien he: 0901383856.