NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2012

Tác giả : NXB
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 X 28
Trọng lượng : 1.2 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 540
Giá :325.000 VNĐ


NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2012

Ph?n th? nh?t : QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ, KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH ĐẢM BẢO AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ph?n th? hai : QUY ĐỊNH VỀ QUY HỌACH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH, QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI

Ph?n th? ba ; QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Ph?n th? tu : HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC LẬP, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHChi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

công ty cổ phần sách kế toán tài chính

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :Tel (08)5.428.2744 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.2744
Website: www.sachtaichinh.org - Email: