Mình ở Hà Nội. Mình có Kinh nghiệm làm sổ sách kế toán, dịch thuật Việt Anh, Việt Pháp. Ai có nhu cầu liên hệ với mình qua số điện thoại 0906241516 đảm bảo giá hữu nghị