Mình nhận thêu tranh chữ thập giá rẻ, hoàn thành sớm, thêu đẹp
giá 2500 d/ ô tranh in sẵn
3000d/ ô tranh không in
LH : 0939580570