Bạn sắp kinh doanh nhưng chưa có công ty, doanh nghiệp riêng.
Tôi sẽ giúp bạn soạn tất cả các hồ sơ để nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KH & Đầu Tư TP.HCM.

Tôi sẽ tư vấn kỹ, chi tiết các vấn đề liên quan đến khởi sự kinh doanh và tất cả những gì cần thiết để bạn chuẩn bị.

Liên hệ:


ĐT: 0919 44 7080 - 0916 111759
Email: letien081@gmail.com