sinh viên năm thứ 4 đại hoc hà nội kinh nghiệm 4 năm gia sư các môn Toán Lý Hóa.
db nhận gia sư môn toán lớp 9 ôn vào cấp 3 đã có 2 cậu thi đỗ vào các trường công lập 1
quê e nam định.
ai có nhu cầu liên hệ e
lương thỏa thuận
sdt: 0986096799