Nhóm đào tạo kế toán Hà Nội với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kế toán trên chứng từ thực tế doanh nghiệp, Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế tháng - quý, hoàn thiện chứng từ và sổ sách, báo cáo tài chính năm, tư vấn thuế, dọn dẹp sổ sách.
Chi phí thoả thuận theo công việc.
Quý doanh nghiệp có nhu cầu xin liên hệ:
ĐT: 0943441183, email: day******68@gmail.com

Tags:
bao cao tai chinh, bao cao thue, lam so sach ke toan