KÍNH THƯA QUÝ KHÁCH HÀNG!
Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để các nhà Doanh nghiệp điều hành, quản lý và hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh và tài chính của mình.
Các dịch vụ về kế toán mà Tùng Anh cung cấp:
1. Kế toán hàng tháng:
• Hoàn thiện, phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
• Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra;
• In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc;
• Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
• Lập sổ sách kế toán hàng tháng theo quy định;
• Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
• Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác;
2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý:
• Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế;
• Lập và nộp báo cáo thống kê;
• Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế;
• Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;
• Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế;
3. Quyết toán năm:
• Lập báo cáo tài chính cuối năm gửi các cơ quan chức năng.
• Lập quyết toán thuế các loại gửi cơ quan thuế,
• Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.
• Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.
4. Cam kết thực hiện:
• Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
• Tư vẫn miễn phí các vấn đề liên quan;
• Có thể cung cấp dịch vụ ngay tại doanh nghiệp và trong bất kỳ thời điểm nào.
Chi phí thực hiện : từ 800.000 VND / tháng
Quý doanh nghiệp có nhu cầu xin liên hệ:
Dịch vụ kế toán thuế Tùng Anh
Địa chỉ: P238, 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 0902 169 186 ( Ms. Cẩm Anh)
Email: camanhhp@gmail.com