Em tên là Huyền, sv năm thứ 2 khoa Tiếng Anh Học viện Ngân hàng. Em có kinh nghiệm gia sư 2 năm và đảm bảo về mặt chuyên môn. Em nhận dạy kèm tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và toán cho học sinh tiểu học. Mẹ nào có nhu cầu tìm gia sư cho con thì liên hệ với em theo sđt 016825318.