Nhận làm chuyên đề tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận, đề án, tiểu luận các trường khối kinh tế

Liên hệ nick: lvkinhte

Email: lvkinhte@gmail.com

Điện thoại: 098.513.0242

Mình tốt nghiệp học viện tài chính hệ chính quy, đã có kinh nghiệm đi làm 5 năm và đang học cao học. Các bạn có thể chọn những hình thức sau

Các bạn cung cấp số liệu cho mình, mình sẽ lên đề cương và làm tùy vào đề tài theo yêu cầu.
Số liệu do mình lấy từ các ngân hàng, công ty….đều là số liệu chính thống nên các bạn yên tâm về nguồn cung cấp số liệu (bạn nào cần lấy dấu của công ty thực tập mình sẽ giúp)

Bên mình luôn hỗ trợ cho các bạn làm đề tài tốt nghiệp một cách tốt nhất:
1. Kế toán tài chính
2. Makerting
3. Quản trị doanh nghiệp
4. Quản trị kinh doanh
5. Kế toán quản trị
6. Kiểm toán
7. Tài chính ngân hàng
8. Luật kinh doanh
10. Tài chính doanh nghiệp

………………..
Bảo đảm uy tín chất lượng, có trách nhiệm chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên đến lúc hoàn chỉnh.